Schilder van geloof en liefde

Dr. Erel Shalit

Benjamin Shiff
Schilder van geloof en liefde

Een hoofdprincipe van mijn perspectief op de reis door het leven, zoals ik beschrijf in mijn boek The Cycle of Life, heeft betrekking op de samenvloeiing van het lot en het lot, hoe een bewuste keuze en de onverwachte wendingen van het tij samenvloeien. Hoe gaan het vooraf bepaalde lot en het individuele lot samen in iemands leven, hoe bepaalt het lot iemands vooruitzichten en op welke manieren kan het individu het verloop van zijn of haar mogelijkheden bepalen? Alles is voorzien en alles is blootgelegd, maar toch is alles in overeenstemming met de wil van de mens, zegt de Talmoed. Evenzo, zoals Jung opmerkte, kan iets dat in de individuele psyche onbewust blijft, zich manifesteren als een extern lot. Soms kan wat zich krachtig in iemands psyche heeft gevormd, maar onder het bewustzijnsniveau blijft, zich materialiseren in de fysieke realiteit.
Ik had niet verwacht dat dit duidelijk zou worden in mijn zoektocht naar een omslagafbeelding voor het boek, naar zijn ‘gezicht’. handen. Toen, in een plotselinge gelukzaligheid, herinnerde ik me een schilder wiens naam op het puntje van mijn tong lag. Toen ik zijn naam, Benjamin Shiff, uit de lagen van mijn geheugen haalde, moest ik denken aan de balans tussen lyrische harmonie en peinzende bezorgdheid, die kenmerkend was voor het droomachtige schilderij dat ik me herinnerde.
Terwijl ik de foto’s op het canvas van Shiff volgde, viel mijn oog op zijn schilderij Life (1990). Ik had ongetwijfeld de graal gevonden. Ik begreep dat de frustraties van mijn reis niet voor niets waren geweest, maar misschien de tekens van de psyche waren langs de weg naar het beeld van de overgang van het leven. Het zachte levenslicht van de kaarsen staat in contrast met de pijnlijke onvermijdelijkheid van opbranden. Maar zolang ze branden, zijn er schakeringen en kleuren; er zijn de verschillende gezichten van het voorbijgaande bestaan, en er zijn die van de duisternis, verborgen in de verre natuur; er is een lyrische melancholie, evenals een gespannen harmonie. De pijn van dood en uitsterven weerspiegelt de subtiele kracht en schoonheid van het leven. Alleen een onverlichte kaars zal nooit opbranden. Een volledig geleefd leven onttrekt het besef van zijn finaliteit. Freud beweerde kort en bondig dat het uiteindelijke doel van het leven de dood is. De sterfelijkheid als de ultieme grens van het fysieke bestaan, dient als de houder van het menselijk leven.
In de schilderijen van Benjamin Shiff zijn de contrasten subtiel, en de tegenstellingen versmelten vaak tot een gespannen maar congruent geheel. Contrasterende elementen van identiteit, van aards en hemels, materie en geest, vloeien in elkaar over en vormen samen één geheel; samen, maar toch verschillend, verenigd en toch gescheiden. Soms gaat de pijn schuil achter een gekruisigde glimlach. Wat cruciaal is, komt van binnenuit naar voren; conflict en strijd versmelten tot harmonie en rust. In een van zijn schilderijen zweeft gekruisigde liefde over de wijd open mond van angst. Elders wordt het licht van onschuld en naïef geloof gecontrasteerd met de complexiteit en fragmentatie van kennis.
In de esthetiek van Shiffs schilderijen versmelten licht en hoop met peinzend verdriet. Het gewone wordt doordachte reflectie, waarin dromerige innerlijkheid tastbaar tot uiting komt. Er is altijd iets verborgen, geheimzinnigs en ongrijpbaars – een raadsel, dat ons als een droom die we niet begrijpen, terugroept, om te zoeken, na te denken en steeds dieper te kijken.
Ik kwam het schilderij Life van Benjamin Shiff tegen in mei 2011, om te horen dat hij in maart stierf. Het bleek dat we niet alleen maar een half uur uit elkaar woonden, maar zijn dochter, Orit Yaar, is ook een Jungiaanse analist. Ik kende Orit, maar had geen idee dat ze de dochter van Benjamin Shiff was. Met het verdriet dat ik de mogelijkheid heb verloren om Benjamin Shiff, de ‘droevige optimist’, in het leven te ontmoeten, hoop ik dat zijn schilderij Life, dat The Cycle of Life van zijn gezicht voorziet, zal dienen als een kaars ter ere van en reflectie op zijn leven en werk.
Ik wil Shosh Shiff bedanken, die toestemming heeft gegeven om dit diepgaande schilderij op de omslag van The Cycle of Life te plaatsen.

Dr. Erel Shalit